"P-CODE 2122" | ליזה לפשין
מנחה: דורי אורין

פלטפורמה אפליקטיבית, משחקית ועתידנית בנושא לוח הכפל, המיועדת לבתי ספר יסודיים (כיתות ד-ה).

הפלטפורמה בנויה ממשימות ומעלילות של חדרי בריחה, ובכך קושרת בין חלל הכיתה והתלמידים לבין טכנולוגיות מתקדמות.

הפלטפורמה מציעה תרגול דיגיטלי-עכשווי ומאפשרת למורה ולתלמיד מעקב אחר ההתקדמות.