אורבני אורגני | גל שטטר
מנחה: שירלי רחל רוכמן

מיתוג מוצרי קוסמטיקה טבעיים, העוסק בחיבור שבין האדם לטבע ובין הטבע לאורבניות.
הפרויקט שם את עיקר הדגש על חשיבות רכיבי המוצרים ומעניק מידע נוסף על היתרונות הבריאותיים.