אהבה אמיתית - REAL LOVE | נוי שבתאי
מנחה: אנקטי אשכנזי

עיצוב תדמית למדינה וירטואלית הממסדת זוגיות בין אנשים לרובוטים - רובוסקסואלים.
ערכי מוסר חדשים מוצהרים, חוקים נחקקים, מסמכים נחתמים, תעודות מונפקות, מדיםוסמלים מייצגים.

הפרויקט עונה על צורך - להגן על ערכי האדם במצב החברתי החדש שנוצר עם התפתחות הבינה המלאכותית.