תופעות לוואי | עמית הראל
מנחה: אורי ארואסטי

סדרת תכשיטים העשויה בטון וחלודה ומבוססת על מחקר חומרי של תופעת לוואי בחומר, תוך ניסיון להטמיע תכונות המזוהות עם חומר אחד באחר.

האפקט המתקבל מפגישה בין שני החומרים יצר את קולקצית rust & Concrete- CR .

יציבות הבטון אל מול התחום הבלתי נשלט של פלדה מחלידה יוצר טקסטורה הממשיכה להתהוות ולשוות לתכשיט מראה שונה עם חלוף הזמן.