לאקונה | טאיסיה פנטיושנקו
מנחה: מאשה יוזפפולסקי

לאקונה* הוא ממשק טיפולי למיפוי זיכרונות ילדות. דימויים תיעודיים, ריחות, רגשות אסוציאטיביים, תחושות סובייקטיביות ותמונות מארכיון המשפחה יכולים להפוך לחומר גלם של מסד נתונים נגיש וקל לשימוש. לאקונה הוא רעיון לדרך חדשה בה ניתן להתבונן בזיכרונות הילדות שלנו, זיכרונות שהם תשתית קיומנו ומסד אישיותנו. אם נוכל להסתכל עליהם, אולי נוכל לראות את עצמנו טוב יותר.

*  לאקונה – מתורגם מלטינית כ״בור" - חלל בקרקע, טבעי או מעשה ידי אדם.